chính sách & Quy Định Chung

 1. Trong các Điều khoản và Điều kiện này:
  1. “Tài khoản” có nghĩa là tài khoản mà Quý khách cần có để đăng nhập vào trang web của chúng tôi nếu Quý khách muốn mua hàng;
  2. “Ngày làm việc” nghĩa là các ngày trong tuần ngoại trừ thứ Bảy, Chủ Nhật, hoặc bất kì ngày lễ nào ở Việt Nam;
  3. “Hợp đồng” có nghĩa là Đơn hàng của một hoặc nhiều Sản Phẩm theo như Điều khoản và Điều kiện này được chúng tôi đồng ý căn cứ theo Điều 6.2 phía dưới;
  4. “Quý khách” hay “Khách hàng” là bất kỳ cá nhân nào đặt hàng trên trang Web matviet.vn;
  5. “Đơn hàng” có nghĩa là Đơn hàng do Quý khách đặt trên trang Web để mua sản phẩm từ chúng tôi;
  6. “Thông báo” có nghĩa là email của matviet.vn gửi đến Quý khách để thông báo chúng tôi đã nhận được Đơn đặt hàng của Quý khách;
  7. “Xác Nhận Đơn Hàng” có nghĩa là chúng tôi sẽ gửi email cho Quý khách để xác nhận về đơn đặt hàng của Quý khách theo quy định 4.9 bên dưới;
  8. “Hợp đồng” có nghĩa là Đơn hàng của Quý khách tuân theo các Điều khoản và Điều kiện mà chúng tôi đã chấp nhận theo quy định 4.9 bên dưới;
  9. “Đơn hàng” có nghĩa là Đơn hàng do Quý khách đặt trên trang Web để mua sản phẩm từ chúng tôi;
  10. Những từ ám chỉ “điều khoản” có nghĩa là những mục và điều trong bản Điều khoản và Điều kiện này;
 2. Các tiêu đề chỉ mang tính tham khảo chứ không ảnh hưởng đến việc giải thích hay cấu trúc của các Điều khoản và Điều kiện này;
 3. Những từ thể hiện số ít bao gồm luôn cả số nhiều và ngược lại. Những từ thể hiện giới tính bao gồm các giới tính và những từ liên quan đến người bao gồm các cá nhân, công ty, tập đoàn, hoặc liên doanh;
 4. Những từ mang nghĩa “bao gồm” hoặc tương tự có nghĩa là không có giới hạn.